קבלת החלטות בקהילה‎‎

אפשרויות / מתודות לקבלת החלטות בקהילה

תמצות מתורגם של אפשרויות לקבלת החלטות בקבוצה (לפי אתר Decide Better Together):

דיאלוג קהילתי (אתר “תכנית גישורים”)

פוסט של חן צבי על דוגמא לקבלת החלטות מהירה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *